ЯК ОПИСАТИ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Критерії передового педагогічного досвіду

1. Актуальність

Відповідність:

– соціальному замовленню держави, суспільства;

– чинному Закону «Про освіту»;

– прогресивним тенденціям соціального розвитку суспільства;

– регіональній освітній політиці;

– ідеям сучасної  педагогічної науки та передовій  педагогічній

  практиці;

– професійним інтересам певних категорій педагогів.

Сприяти:

– рішенню актуальних задач суспільства;

– рішенню освітніх задач, що випливають  із соціального замовлення  

  держави, суспільства, у галузі освіти, інтересів особистості учня.

2. Науковість, відповідність досягненням науки

Відповідність практичної діяльності  основним положенням сучасної науки в галузі освіти.

3. Результативність

Відповідність рівня  навченості та вихованості учнів їх ціннісним орієнтаціям, а також педагогічній практиці.

Результативність  може виражатись:

– у рівні навченості учнів;

– у рівні вихованості учнів;

– в особистісному розвитку учнів;

– в удосконаленні  методичної роботи   й управлінської діяльності.

4. Новизна

Будь-який педагогічний досвід, хоча би в невеличкому ступіні, завжди є самостійним, несе в собі новизну. Але наявна новизна   повинна супроводжуватись  помітними якісними показниками, тоді такий  досвід можна назвати передовим.

Новизна може полягати:

– у комбінації елементів відомих методик;

– у раціоналізації, удосконаленні окремих сторін педагогічної праці;

– у перетворенні освітнього процесу (з обґрунтуванням причин зміни у змісті освіти)

5. Стабільність

Використання досвіду дає протягом  тривалого часу стійкі високі результати навчання, виховання та розвитку учнів.

6. Оптимальність

Досягнення  найкращих результатів у навчально-виховній роботі при найменшій витраті сил і часу педагогів та учнів і при тому, щоб даний досвід не став перешкодою в рішенні інших освітніх задач.

7. Перспективність

Можливість використання досвіду в масовій практиці; можливість творчого застосування досвіду.

Журнал «Відкритий урок» № 7-8, 2009