Відповідно до вимог ст. 30 Закону України «Про освіту» ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show…) комунальна організація (установа, заклад) “Шосткинська спеціалізована школа І ступеня №13 Шосткинської міської ради Сумської області” (ЄДРПОУ 33095644 ) оприлюднює інформацію за параметрами, які зазначені у законі. У подальшому ця інформація буде уточнюватися та оновлюватися.

Статут закладу освіти

СТАТУТ-нова-редакція-ШСШ-№-13

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Ліцензія, свідоцтво про атестацію, свідоцтво про державну реєстрацію.

Розпорядження голови Сумської ОДА 11.04.2018 №235-ОД_про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти

Наказ про атестацію закладу 2015 рік

Структура та органи управління закладу освіти

Структура закладу

Органи управління закладу

Матеріально-технічна база закладу

Відомості про приміщення та матеріальну базу

Освітнє середовище закладу

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Освітня програма закладу 2022-2023 схвалено педагогічною радою 30.08.2022 протокол №1
Типова Освітня програма під керівництвом Шияна Р.Б. оновлена

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

 Закріплена за закладом освіти  територія обслуговування Рішення виконкому про облік дітей та учнів  

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

  • Проєктна потужність – 310 осіб
  • Ліцензований обсяг прийому – 100 осіб
  • Фактична наповнюваність – 335 осіб
  • Мережа закладу на 01.09.2021

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесуукраїнська.

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Вакантних посад станом на 01.09.2022 немає.

Правила прийому до ЗЗСО

Прийом учнів до закладу освіти здійснюється відповідно до  ПОРЯДКУ зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН № 367 від 16.04.2018 

Наказ_МОН_про_зарахування_учнiв_1_nakaz_367

Фінансова звітність закладу освіти 

Кошторис на 2023 рік

Фактичні видатки 2021

Оновлення обладнання для харчоблоку (2021 рік)

Кошторис закладу на 2021 рік (ІО)

Кошторис закладу на 2021 рік

Інформ. про  переклік товарів та послуг отриманих як благод. допомога грудень 2020-лютий 2021

Фактичні видатки Шосткинської спеціалізованої школи І ступеня №13 за 2020 рік

Кошторис закладу на 2020 рік  

Інформ. про перелік товарів та послуг отриманих як благод. допомога у 2020-р. січень-червень

Інформ. про перелік товарів та послуг отриманих як благод. допомога у 2020 р. вересень – грудень

Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг якості освіти здійснюється у формі проведення державної підсумкової атестації для учнів 4 класів, яка проводиться по завершенню  етапу здобування початкової освіти.

Адміністрація закладу щорічно проводить  моніторингове дослідження якості освіти щодо відповідності результатів початкової освіти Державному стандарту початкової освіти, Освітній програмі закладу та  досягнення здобувачами освіти очікуваних результатів навчання.

У 2021/2022 навчальному році відповідно до пункту 28 Державного стандарту початкової освіти отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюється у процесі:

формувального оцінювання, метою якого є відстеження особистісного розвитку учнів й ходу опановування ними навчального досвіду як основи компетентності та побудову індивідуальної освітньої траєкторії особистості;

підсумкового оцінювання, метою якого є співвіднесення навчальних досягнень учнів з обов’язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними цією Освітньою програмою.

За отриманими даними формується вербальна оцінка з окремих результатів навчання, яка, крім оцінювального судження,  може називати і рівень результату навчання. Рівень результату навчання визначається з урахуванням динаміки його досягнення і позначається буквами: П – початковий рівень; С – середній рівень; Д – достатній рівень; В – високий рівень.

Рішенням педагогічної ради від 31.08.2021 протокол №1 визначено:

  • результат оцінювання особистих надбань учня/учениці у 1-4 класах виражається вербальною оцінкою;
  • результат оцінювання об’єктивних результатів  навчання учня/учениці у 1-3 класах – вербальною оцінкою, у 4 класах – рівневою оцінкою.

Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та його/ її батьків (або осіб, що їх замінюють). Інформування батьків про результати навчання відбувається під час індивідуальних зустрічей, шляхом записів оцінювальних суджень у робочих зошитах учня/учениці, інших носіях зворотнього зв’язку з батьками (паперових/ електронних щоденниках учнів тощо), фіксації результатів навчання у свідоцтві досягнень учня/учениці.

Моніторинг якості освіти у 2021/2022 н.р.

Моніторинг якості освіти у 2020/2021 н.р.

Моніторинг якості освіти у 2019/2020 н.р.

Результати ДПА

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звітування керівника за 2020/2021 навчальний рік

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Наразі заклад освіти  надає освітні послуги для дітей з особливими освітніми потребами, які не потребують допомоги у самостійному пересуванні закладом.
Для здобувачів освіти, які потребують особливих умов навчання та допомоги у пересуванні по закладу, освітні послуги не надаються у зв’язку з тим, що приміщення побудоване у 1960 роках, реконструйовано у 1993 році і конструктивно непридатне для навчання таких дітей.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Додаткових освітніх та інших послуг заклад освіти у 2021/2022 н.р. не надає.
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
У функціонуванні закладу гуртожитки не передбачені
Розмір плати за навчання
Навчання здобувачів освіти здійснюється безоплатно.
Положення
Запобігання булінгу

План заходів щодо протидії булінгу в 2022/2023 навчальному році

Порядок подання та розгляду заяв про булінг
Порядок реагування на випадки булінгу
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
Про реагування на випадки булінгу та застосування заходів виховного впливу 27.02.2020