Відповідно до вимог ст. 30 Закону України «Про освіту» ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show…) комунальна організація (установа, заклад) “Шосткинська спеціалізована школа І ступеня №13 Шосткинської міської ради Сумської області” (ЄДРПОУ 33095644 ) оприлюднює інформацію за параметрами, які зазначені у законі. У подальшому ця інформація буде уточнюватися та оновлюватися.

Статут закладу освіти

СТАТУТ-нова-редакція-ШСШ-№-13

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Розпорядження голови Сумської ОДА 11.04.2018 №235-ОД_про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти

Наказ про атестацію школи 2015 рік

 

Структура та органи управління закладу освіти

  • Директор – Балицька Валентина Андріївна
  • Заступник директора з навчально-виховної роботи – Чернишова Наталія Григорівна
  • Заступник директора з навчально-виховної роботи – Білоуха Олена Богданівна
  • Педагог-організатор – Полятикіна Ольга Віталіївна
  • Завгосп – Гевлич Світлана Володимирівна 

Матеріально-технічна база закладу

Освітнє середовище закладу

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Список-вчителів-ШСШ-№-13-2019-2020 н.р.

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Oсвітня програма закладу 2019-2020 н.р.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

 Закріплена за закладом освіти  територія обслуговування Рішення виконкому облік дітей та учнів 2020

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

  • Проєктна потужність – 310 осіб
  • Ліцензований обсяг прийому – 100 осіб
  • Фактична наповнюваність – 361 осіби
  • Мережа_05.09.2019 

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесуукраїнська.

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Вакантних посад станом на 01.09.2019 немає.

Правила прийому до ЗЗСО

Прийом учнів до закладу освіти здійснюється відповідно до  ПОРЯДКУ зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН № 367 від 16.04.2018 

  Наказ_МОН_про_зарахування_учнiв_1_nakaz_367

Фінансова звітність закладу освіти 

Кошторис на 2020

Кошторис закладу на 01.01.2020   

Інформ.-про-перелік-товарів-та-послуг-отриманих-як-благод.-допомога-у-2020-р.-січень-червень                                                                                                                                                    

                                          Зміни до кошторису на 2019р ЗОШ№13 станом на 05.06.19      

Зміни до кошторису на 2019р ЗОШ№13 станом на 24.06.19 

Зміни до кошторису на 2019р ЗОШ№13 станом на 25.04.19

Зміни до кошторису на 2019р ЗОШ№13 станом на 19.04.19

Інформ.-про-перелік-товарів-та-послуг-отриманих-як-благод.-допомога-у-2019-році- червень-грудень

Інформ.-про-перелік-товарів-та-послуг-отриманих-як-благод.-допомога-у-2019-році_січень-травень

Про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д)

Інформацію-про-придбання-товарів-та-виконані-роботи-за-бюджетні-кошти

 Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг якості освіти здійснюється у формі проведення державної підсумкової атестації для учнів 4 класів, яка проводиться по завершенню  етапу здобування початкової освіти.

Адміністрація закладу щорічно проводить  моніторингове дослідження якості освіти щодо відповідністі результатів початкової освіти Державному стандарту початкової освіти, Освітнім та Типовим программам та досягнення здобувачами освіти очікуваних результатів навчання.

У 2019/2020 навчальному році для здобувачів освти 1-2 та 3-Б, 3-В класів  здійснюється формувальне оцінювання, а для учнів 3-А та 4 класів навчальні досягнення оцінюються  за 12 бальною системою.

Моніторинг якості освіти станом на 29.05.2020

 

Результати ДПА

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звітування керівника закладу. 20.06.2019 протокол №2

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Наразі заклад освіти не пристосований для надання освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами через те, що приміщення побудоване у 1960 роках, реконструйовано у 1993 році і конструктивно непридатне для навчання таких дітей.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 Додаткових освітніх та інших послуг заклад освіти у 2019-2020 н.р. не надає.
 
Запобігання булінгу
План заходів на запобігання та протидію булінгу в закладі 2019
Порядок подання та розгляду заяв про булінг
Порядок реагування на випадки булінгу
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти