Відповідно до вимог ст. 30 Закону України «Про освіту» ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show…) комунальна організація (установа, заклад) “Шосткинська спеціалізована школа І ступеня №13 Шосткинської міської ради Сумської області” (ЄДРПОУ 33095644 ) оприлюднює інформацію за параметрами, які зазначені у законі. У подальшому ця інформація буде уточнюватися та оновлюватися.

Статут закладу освіти

 СТАТУТ нова редакція ШСШ № 13

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 Наказ про атестацію школи 2015 рік

 
Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти
Освітні програми впроваджуються згідно навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України (інваріантна складова) та управлінням освіти Шосткинської міської ради Сумської області (варіативна складова). 

Структура та органи управління закладу освіти

  • Директор – Балицька Валентина Андріївна
  • Заступник директора з навчально-виховної роботи – Чернишова Наталія Григорівна
  • Заступник директора з навчально-виховної роботи – Білоуха Олена Богданівна
  • Педагог-організатор – Полятикіна Ольга Віталіївна
  • Завгосп – Гевлич Світлана Володимирівна 

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Список вчителів ШСШ № 13 2017

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

 Робочий навчалний_план_на 2017-2018

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)

 Заклад освіти має статус “спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов”, тому територія обслуговування за ним не закріплена.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу

Мова освітнього процесу – українська

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Вакантних посад нема.

Фінансова звітність закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Кошторис Школа_13_2017

Кошторис ЗОШ 13 2018

Кошторис ШЗШ13 29.12.17р.

Інформацію-про-придбання-товарів-та-виконані-роботи-за-бюджетні-кошти

Інформація-про-перелік-товарів-та-послуг-отриманих-як-благодійна-допомога-у-2018-році.

Інформація про перелік товарів та послуг, отриманих як благодійна допомога у 2017 році.

Звіт за ІІІ квартал ШСШ 13

Звіт за 2017 рік ШСШ 13

Про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д)

 Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти готуються до оприлюднення

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Прийом до закладу освіти регулюється Порядком конкурсного приймання

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Наразі заклад освіти не пристосований для надання освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами через те, що приміщення побудоване у 1960 роках, реконструйовано у 1993 році і конструктивно непридатне для навчання таких дітей.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 Додаткових освітніх та інших послуг заклад освіти наразі не надає.