Про затвердження Державного стандарту початкової осві… _ від 21.02.2018 № 87 (Текст для друку)

Наказ МОН України від 13.07.2017 “Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня”

Наказ МОН України від 16.08.2017 № 1181 “Про затвердження експериментального навчального плану початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»”

Лист МОН від 23.08.2017 №1/9-450 “Щодо методичних рекомендацій для експерементальних загальноосвітніх навчальних закладів” 

Лист МОН Уккраїни від 15.09.2017 № 1/9-503 “Щодо методичних рекомендацій з іноземних мов для експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ МОН України від 20.08.2018 №924 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі”

Наказ МОН України  від 13.02.2018 №137 “Про затвердження примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи”

Наказ МОН України від 23.03.2018 №283 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи”

Наказ МОН України від 27.08.2019 № 1154 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу

Наказ МОН України від 08.10.2019 №1272 “Про затвердження типових освітніх
програм для 1 -2 класів закладів загальної середньої освіти”

Наказ МОН України від 08.10.2019 №1272 “Про затвердження типових освітніх
програм для 3 -4 класів закладів загальної середньої освіти”

Наказ МОН України від 07.02.2020 №143″Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи”

Наказ МОН України від 02.09.2020 №1096 “Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи”

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів начвання учнів третіх, четвертих класів Нової української школи (наказ МОН України від 16.09.2020 №1146)