Психологічний супровід освітнього процесу у закладі здійснює практичний психолог.

У своїй роботі керується нормативними документами: Конституція України; Закон України «Про освіту»; Декларація прав людини; Конвенція про права дитини; Етичний кодекс психолога; Державний стандарт початкової освіти; Листи МОНУ від 16.07.2021 № 22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2021 – 2022 н. р.»;  від 24. 07. 2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»; Наказ МОН від 22. 05. 2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України» тощо.

Діяльність психолога спрямована на створення умов соціального і інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально – педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

 Практичний психолог школи у новому навчальному році буде працювати над методичною проблемною темою : «Налагодження здорової психологічної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу».

Реалізуючи труднощі навчального закладу завданнями на 2021 /2022 навчальний рік є:

  1. Створення безпечного середовища для всіх учасників освітнього процесу;
  2. Профілактика дезадаптації до школи 1-х класів та 4-х класів при переході у школі ІІ ступеня;
  3. Підвищення психологічної компетентності педагогів шляхом ознайомлення з сучасними засобами практичної психології щодо розвитку, навчання та виховання дітей;
  4. Формування навчальної мотивації молодших школярів орієнтованої на зміст, а не на форму навчання;
  5. Організувати психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.
  6. Підвищення психологічної культури батьків через участь у батьківських зборах.
  7. Сприяти профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі.

Більше інформації ви отримаєте на блозі