1 класи – вільних місць – 0

2 класи – вільних місць – 0

3 класи – вільних місць – 0

4 класи – вільні місця – 14