ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу
 • Формування методичної культури педагогічних працівників
 • Дослідно-експертна діяльність
 • Аналітико-моніторингова діяльність

УМОВИ ПЕРЕХОДУ ШКОЛИ В РЕЖИМ РОЗВИТКУ

 • Впровадження інноваційних технологій управління з метою зміни управлінських відносин.
 • Створення освітніх програм розвитку, нових критеріїв ефективності навчання та виховання.
 • Формування інформаційної культури педагогів.
 • Підготовка кадрів, здатних до проектування розвитку власної педагогічної діяльності та успішної реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учня.

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА МОЖЛИВОСТІ:

 • Наявність власної нормативної бази (Статут школи, Концепція розвитку закладу, перспективний та річний плани роботи тощо).
 • Наявність необхідного науково-методичного, інформаційного, навчального та матеріально-технічного забезпечення.
 • Досвід реалізації шкільних інноваційних управлінських проектів.
 • Досвід участі у Всеукраїнських, обласних, міських освітньо-культурних та громадських проектах.
 • Наявність досвідчених професійно компетентних навчальних і управлінських кадрів.
 • Досвід використання інформаційно-комунікаційних та проектних технологій у сфері навчання, виховання та управління.

ОБМЕЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • недостатність фінансування;
 • обмеженість вільного позаурочного часу;
 • недосконалість управлінського контролю за процесом проектування та реалізації власної моделі розвитку педагогічної майстерності вчителя;
 • недостатність професійної компетентності окремих педагогів, суб’єктивізм;
 • недостатність або відсутність мотивації окремих вчителів до вдосконалювання.

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • Підвищення професійного рівня педагогів та збільшення кількості творчих вчителів-новаторів.
 • Напрацювання рекомендацій та поширення досвіду з проблеми формування власного вектору професійного розвитку вчителя.
 • Програми і практичні розробки формування портфоліо вчителя за рівнями (вчитель-початківець, вчитель-практик, вчитель-новатор) та предметними напрямами (портфоліо вчителя початкових класів, портфоліо вчителя фізичної культури, вчителя іноземних мов).
 • Функціонування електронних портфоліо (блогів) вчителів на сайті школи
 • Перехід взаємодії учасників освітнього процесу з режиму функціонування в режим розвитку.
 • Створення здорового мікроклімату в школі, сприятливих умов для навчання і виховання, співпраці вчителя і учнів.
 • Підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу в закладі.
 • Збільшення результативності участі учнів школи у міських предметних олімпіадах з базових дисциплін, творчих конкурсах міського, обласного, національного та міжнародного рівнів.
 • Підготовка конкурентоспроможних та соціально-адаптивних випускників початкової школи, здатних до постійного самовдосконалення та саморозвитку.
 • Підвищення рейтингу школи серед закладів міста.

БезымянныйБезымянный23Безымянный556